Werkwijze

 

Kunst van, voor en door mij:

Kunst van mij:
De kunstwerken van mijn hand zijn voornamelijk schilderwerken, in 2D, meest uitgevoerd in acrylverf. Ik geef de werkelijkheid weer d.m.v. kleuren en vormen in gevarieerde composities .
Ik gebruik daarvoor verschillende ondergronden.
Mijn inspiratie haal ik uit zelfgemaakte foto’s , uit belevenissen en impressies van mijzelf of anderen.
Beweging en levendigheid staan bij mij voorop. Ik houd niet van lege ruimtes. Er moet minstens iets zijn dat de leegte vult.
Mij spreekt de schilderstijl van expressionistische schilders erg aan: de vereenvoudigde (snelle)vormgeving en de weergave in kleur. Dat is in mijn werk terug te zien. Mijn eigen schildershandschrift is ook herkenbaar aan een snelle, vrij grove verfstreek, waarbij de vormen niet al te veel zijn uitgewerkt maar wel herkenbaar.

Kunst voor mij:
In het maken van kunst wil/kan ik iets van mijzelf leggen. Ik neem beelden waar. Deze kunnen iets met mij doen. Beelden die mij intrigeren en boeien gaan in mijn gedachten een rol spelen. Al naar gelang ik er ideeën bij krijg voor de uitvoering , ga ik op zoek naar vormen en materialen en denk ik erover na, hoe ik deze vormen in een compositie kan gaan zetten.

 

Kunst door mij:
Mijn idee bij elk door mij gemaakt werk is dat het eigenlijk een “zelfportret”is. Het zegt n.l. iets over mij, mijn handschrift, mijn gedachten, mijn gevoel dat er in herkend kan worden. Het kan iets weergeven van hoe ik in het leven sta en wat voor mij belangrijk is. Mijn passie is om iets te creëren dat er niet eerder was. De kijker mag er een beleving bij hebben, die niet door mij gestuurd is, maar die ontstaat bij de kijker zelf.

Mijn creatieve talent heb ik ontvangen van mijn Schepper, de grote Creator van alles.
Ik zou graag willen dat deze in mijn werk herkend en bewonderd kan worden.
“Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen.” (= een tekst uit de Bijbel en = mijn uitgangspunt). Mijn talent wil ik blijven ontwikkelen en zal zich hopelijk blijven vernieuwen.